Kontrola kvality

Free-Conver

Zprávy o bezpečném materiálu od SGS

Naše lahve byly testovány a certifikovány nezávislou třetí stranou, což dokazuje, že vyluhovatelné hladiny olova a kadmia vyhovují předpisům FDA. Naše úrovně jsou ve skutečnosti hluboko pod povoleným limitem stanoveným FDA. Další informace o výsledcích našich testů najdete na kontaktujte nás.

O certifikaci SGS

SGS je přední světová inspekční, ověřovací, testovací a certifikační společnost. Jsme uznáváni jako globální měřítko kvality a integrity. Naše hlavní služby lze rozdělit do čtyř kategorií:

1. Testování: SGS udržuje globální síť testovacích zařízení, která je osazena znalými a zkušenými pracovníky, což vám umožňuje snížit rizika, zkrátit dobu uvedení na trh a otestovat kvalitu, bezpečnost a výkonnost vašich výrobků s ohledem na příslušné zdravotní, bezpečnostní a regulační normy.

2. Certifikace: Certifikáty SGS vám prostřednictvím certifikace umožňují prokázat, že vaše produkty jsou v souladu s národními normami a předpisy nebo se zákaznickými normami.

Free-Converte

USA FDA GMP Inspection Certification

Naši vlastní inženýři jsou certifikováni americkým úřadem FDA GMP Inspecion. Certifikace FDA GMP Inspection Certification poskytuje pokyny pro provádění činností k hodnocení souladu průmyslového odvětví s Federálním zákonem o potravinách, léčivech a kosmetice a dalšími zákony spravovanými FDA.